The BEST Capital Group comprises BEST S.A. as the parent, and the following subsidiaries, jointly controlled entities and affiliates:

BEST S.A.
BEST Capital FIZAN
 • The Special Purpose Vehicle (SPV) has been created solely for entities belonging to the BEST Group

Interest of BEST S.A. – 100%

Type of relationship – subsidiary

Best TFI S.A.
 • stablishment of investment funds
 • management of investment funds
 • purchase / sale of debts

Interest of BEST S.A. – 100%

Type of relationship – subsidiary

BEST I NSFIZ
 • investing funds raised from investors by the issue of investment certificates and bonds in non-performing debt portfolios

Interest of BEST S.A. – 100%

Type of relationship – subsidiary

Rybszleger Law Firm, a limited partnership
 • preparation of legal opinions
 • providing legal advice and consultation
 • investigation or enforcement of debt-related performances
 • representing entities from the BEST Group in court and enforcement proceedings and in proceedings to secure claims

Interest of BEST S.A. – 90%

Type of relationship – subsidiary

Best II NSFIZ
 • investing funds raised from investors by the issue of investment certificates and bonds in non-performing debt portfolios

Interest of BEST S.A. – 100%

Type of relationship – subsidiary

BEST CAPITAL ITALY

BEST Capital Italy jest spółką sekurytyzacyjną specjalnego przeznaczenia, której działalność obejmuje inwestowanie w wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami. Struktura spółki BEST Capital Italy zakłada, że wszelkie nadwyżki środków generowane przez spółki będą wypłacane inwestorom będącym podmiotami w 100% należącym do Grupy Kapitałowej BEST.  Emitent nie wyklucza w przyszłości zmiany struktury inwestorów.

BEST III NSFIZ
 • investing funds raised from investors by the issue of investment certificates and bonds in non-performing debt portfolios

Interest of BEST S.A. – 50%

Type of relationship – jointly controlled

BEST ITALIA

BEST Italia S.r.l. z siedzibą w Mediolanie to włoska spółka zależna Grupy BEST. BEST Italia zajmuje się obsługą wierzytelności i działalnością windykacyjną na rynku włoskim.

100% udziałów BEST Italia zostało objętych przez BEST S.A.

BEST IV NSFIZ
 • investing funds raised from investors by the issue of investment certificates and bonds in non-performing debt portfolios

Interest of BEST S.A. – 50%

Type of relationship – jointly controlled

Division of tasks between individual member entities of BEST Capital Group is a derivative of the distribution of tasks and activities related to a comprehensive management of non-performing debts. Such an arrangement contributes to an improved organisational structure and a better management of operational risk, as well as making it possible to implement an excellent cost control scheme.