Menu
Konsolidacja i porządki w Grupie BEST
19-11-2014
Konsolidacja i porządki w Grupie BEST
Grupa BEST zwiększyła udział w funduszu sekurytyzacyjnym BEST II NSFIZ z dotychczasowych 17% do 100%. Spółka planuje umorzenie większości z posiadanych akcji własnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wzrostowy kwartał Grupy BEST
13-11-2014
Wzrostowy kwartał Grupy BEST
W III kwartale 2014 r. Grupa BEST wypracowała 9,3 mln zł pełnego dochodu netto przy 28,8 mln zł przychodów operacyjnych. To o odpowiednio 16% i 23% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Obligacje BEST serii K2 o wartości nominalnej 50 mln zł zadebiutowały dziś na Catalyst. Grupa BEST finalizuje zapowiadane przejęcie funduszu sekurytyzacyjnego BEST II NSFIZ.

CZYTAJ WIĘCEJ

Obligacje BEST serii K2 trafią do portfeli 975 inwestorów
20-10-2014
Obligacje BEST serii K2 trafią do portfeli 975 inwestorów
Zarząd BEST dokonał przydziału obligacji detalicznych serii K2. Zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostały zredukowane średnio o 23,4%.

CZYTAJ WIĘCEJ