Menu
Grupa BEST aktywna na rynku obrotu wierzytelnościami
07-07-2015
Grupa BEST aktywna na rynku obrotu wierzytelnościami
W pierwszym półroczu 2015 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez BEST TFI zainwestowały w portfele wierzytelności nieregularnych przeszło 64 mln zł. To ponad 3-krotnie więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Wartość nominalna nabytych spraw wyniosła 431 mln zł. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Akcjonariusze BEST uchwalili podział akcji
15-06-2015
Akcjonariusze BEST uchwalili podział akcji
15 czerwca br. Walne Zgromadzenie BEST uchwaliło podział akcji Spółki w stosunku 1 do 4. Split to jedno z działań, które mają na celu zwiększenie dostępności akcji BEST dla inwestorów. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST kupuje portfel wierzytelności od Banku BPH
10-06-2015
Grupa BEST kupuje portfel wierzytelności od Banku BPH
Grupa BEST zawarła umowę zakupu portfela wierzytelności od Banku BPH. Za portfel o łącznej wartości nominalnej ponad 61 mln zł zapłaci 14,3 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ