Menu
Pierwsze półrocze w Grupie BEST pod znakiem wzrostów
27-08-2015
Pierwsze półrocze w Grupie BEST pod znakiem wzrostów
O ponad 50% wzrosły przychody operacyjne Grupy BEST w I półroczu 2015 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Spółki wzrósł natomiast o 34% rok do roku. W środę BEST przydzielił inwestorom obligacje serii L1. Z emisji pozyskał 60 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Profil Inwestora BEST – nowe narzędzie komunikacji z inwestorami indywidualnymi
26-08-2015
Profil Inwestora BEST – nowe narzędzie komunikacji z inwestorami indywidualnymi
Akcjonariusze i obligatariusze BEST mają do dyspozycji nowy kanał komunikacji ze Spółką. Na stronie internetowej www.best.com.pl uruchomiony został Profil Inwestora BEST. Za jego pośrednictwem zarejestrowani użytkownicy mogą przekazać Spółce, jakiego rodzaju informacje chcą od niej otrzymywać. Opiniując działania z zakresu relacji inwestorskich, mogą też wpływać na ich przyszły kształt. 

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST pozyska 60 mln zł z emisji obligacji dla inwestorów instytucjonalnych
21-08-2015
BEST pozyska 60 mln zł z emisji obligacji dla inwestorów instytucjonalnych
BEST zakończył budowę książki popytu na 5-letnie obligacje serii L1. Ostateczna wartość emisji została ustalona na 60 mln zł, a oprocentowanie tych obligacji będzie równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,6% w skali roku. 

CZYTAJ WIĘCEJ