Menu
Akcjonariusze BEST uchwalili podział akcji
15-06-2015
Akcjonariusze BEST uchwalili podział akcji
15 czerwca br. Walne Zgromadzenie BEST uchwaliło podział akcji Spółki w stosunku 1 do 4. Split to jedno z działań, które mają na celu zwiększenie dostępności akcji BEST dla inwestorów. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST kupuje portfel wierzytelności od Banku BPH
10-06-2015
Grupa BEST kupuje portfel wierzytelności od Banku BPH
Grupa BEST zawarła umowę zakupu portfela wierzytelności od Banku BPH. Za portfel o łącznej wartości nominalnej ponad 61 mln zł zapłaci 14,3 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Drugi prospekt BEST zatwierdzony
09-06-2015
Drugi prospekt BEST zatwierdzony
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy BEST dotyczący realizowanego przez Spółkę programu emisji obligacji. Na podstawie dokumentu BEST może przeprowadzić publiczne oferty obligacji o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ