5 kwietnia 2023 r.

Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2022 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r. 

 

15 maja 2023 r.

Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2023 r., zawierającego kwartalną informacje finansową za I kwartał 2023 r.

 

13 września 2023 r.

Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2023 r.

 

29 listopada 2023 r.

 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2023 r., zawierającego kwartalną informacje finansową za III kwartał 2023 r.