BEST S.A. to jedna z wiodących firm na polskim rynku usług finansowych – jeden z liderów w branży windykacyjnej w Polsce. Jesteśmy ekspertami w swojej dziedzinie. Zarządzamy dużymi portfelami wierzytelności nieregularnych, rozwiązując problem braku terminowych rozliczeń pomiędzy stronami umów i przywracając równowagę w obiegu gospodarczym.

Spółka istnieje na rynku od 1994 roku, a od 1997 roku jej akcje notowane są na GPW w Warszawie.

Naszą misją jest niesienie pomocy w spłacie zadłużenia wszystkim naszym Klientom. Staramy się tak dobierać możliwości spłaty długu, aby realnie odpowiadać na potrzeby Klientów i tym samym pomagać im w odzyskaniu kontroli nad własnymi finansami. Nasi Doradcy Klienta to osoby o dużym doświadczeniu w windykacji i ogromnej wiedzy, gotowi doradzać i wspólnie z Klientem wybierać najlepsze rozwiązania.

BEST S.A., jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych, aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce. Kluczowe wartości Grupy Kapitałowej BEST, które od samego początku znajdują się u podstaw naszych codziennych działań, relacji biznesowych i podejmowanych przez nas decyzji, to: WIEDZA, ETYKA i SKUTECZNOŚĆ. Profesjonalnie wykonując swoją pracę, staramy się walczyć ze stereotypami na temat branży windykacyjnej.