Zasobem BEST S.A. jest wiedza i profesjonalizm,

podstawą działania - normy prawa i etyki,

celem - budowanie zaufania i skuteczność.

 

Misja

Propagujemy odpowiedzialność finansową i tradycyjnie pojętą rzetelność kupiecką – pomagamy Klientom wyjść z pętli zadłużenia, przywracamy równowagę finansową, promujemy standardy etyczne na rynku usług finansowych, a relacje z interesariuszami budujemy w oparciu o uczciwość i szacunek.

Wizja

Nieustannie dążymy do rozwoju i inwestujemy w nowe technologie - chcemy być nowoczesnym liderem na rynku wierzytelności w Europie, a promując wyznawane wartości, zbudować trwałe zaufanie i pozytywną reputację branży windykacyjnej.

 

Dowiedz się więcej o naszym Kodeksie etyki   

  

Przestrzegamy Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych

 Zasady Dobrych Praktyk, to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

 

  

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy audyt etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Poniższy certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym. 

  

 

Uważasz, że doszło do naruszenia "Zasad Dobrych Praktyk" przez przedstawiciela BEST? Masz możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF:
- listownie - na adres biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
- mailowo - na adres: etyka@zpf.pl