Jesteśmy dla ciebie

Strategia

Główne kierunki rozwoju Grupy BEST S.A.

Kierunki, jakie wyznaczyliśmy:
01

Zwiększanie skali działalności

poprzez aktywne inwestowanie w portfele wierzytelności z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych.
02

Optymalizowanie źródeł pozyskiwania kapitału,

w tym obniżenie średniego kosztu odsetek od obligacji i wydłużenie terminów ich zapadalności.
03

Dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych:

  • większa liczba transakcji,
  • większe portfele wierzytelności oferowane do sprzedaży,
  • skrócenie terminów płatności.
04

Przygotowanie do masowej obsługi wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie.

05

Rozwój systemów IT.

06

Poszerzenie i udoskonalanie oferowanych produktów

rozwój nowych kanałów komunikacji z Klientem.
07

Przygotowania do inwestycji i rozwoju operacji na rynkach zagranicznych.