Aktualności

Sukces oferty obligacji BEST S.A.

W ofercie 4,5-letnich obligacji serii Z4 BEST S.A. o wartości 30 mln zł inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości 37,6 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 20,55%. Obligacje BEST S.A. we wrześniu br. trafią do obrotu na rynku Catalyst.

Oprocentowanie zmiennokuponowych obligacji serii Z4 jest ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 5,0%. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 25 lutego 2028 r.

Subskrypcja obligacji odbyła się w dniach 8-23 sierpnia br. Zapisy w ofercie BEST złożyło 765 inwestorów. Oferta serii Z4 była drugą ofertą obligacji BEST przeprowadzoną w III kwartale br. W ofercie obligacji Z3 zakończonej przed miesiącem, o wartości 20 mln zł, redukcja zapisów wyniosła blisko 40%.

– Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie i objęcie inwestycji w obligacje BEST w zazwyczaj nieco trudniejszym okresie wakacyjnym. Środki pozyskane z emisji obligacji planujemy w całości przeznaczyć na finansowanie zakupu portfeli wierzytelności.– komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST.

Grupa BEST jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych – dotychczas wyemitowała papiery o łącznej wartości nominalnej ponad 1,15 mld zł, z czego 1,04 mld zł zostało już wykupione. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 8 serii obligacji BEST S.A. o łącznej wartości nominalnej 106 mln zł. Aktualny wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wynosi 0,59 i należy do najniższych w branży.

Oferta obligacji serii Z4 została zrealizowana w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r. Marek Kucner, wiceprezes BEST, odpowiadający za finanse Grupy nie wyklucza, że Spółka zdecyduje się na przeprowadzenie kolejnej emisji obligacji w ramach wygasającego w listopadzie prospektu.

Masz dodatkowe pytania lub chcesz uzyskać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania w tej sprawie?

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt
Dowiedz się więcej

Przeczytaj inne artykuły

04 kwiecień 2024

Rekordowe odzyski GK BEST

Czytaj więcej
04 kwiecień 2024

2023 rokiem rekordowych inwestycji oraz gotówkowych zysków w GK BEST

Czytaj więcej
03 marzec 2024

BEST S.A. wygrywa z Kredyt Inkaso w sporze sądowym

Czytaj więcej