Menu
Grupa BEST zwiększa przychody i zyski, zmniejsza zadłużenie
27-11-2019
Grupa BEST zwiększa przychody i zyski, zmniejsza zadłużenie
W okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. Grupa BEST zanotowała wyraźną poprawę kluczowych wyników finansowych. Jednocześnie, od początku tego roku zadłużenie netto Grupy BEST zmalało o 55 mln zł. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec trzeciego kwartału spadł do poziomu 0,97 – najniższego od ponad 4 lat.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST notuje stabilne spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności
16-10-2019
Grupa BEST notuje stabilne spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności
Spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne Grupie BEST w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. sięgnęły blisko 190 mln zł wobec 199 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST gotowy na podniesienie kapitału, zaprosi do rozmów wybranych inwestorów finansowych
30-09-2019
BEST gotowy na podniesienie kapitału, zaprosi do rozmów wybranych inwestorów finansowych
Zarząd BEST planuje przeprowadzić rozmowy z wybranymi inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji. Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na dalszy, dynamiczny wzrost Grupy Kapitałowej BEST poprzez inwestycje w nowe portfele wierzytelności oraz dalszą ekspansję.

CZYTAJ WIĘCEJ