Menu
Grupa BEST notuje stabilne spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności
16-10-2019
Grupa BEST notuje stabilne spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności
Spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne Grupie BEST w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. sięgnęły blisko 190 mln zł wobec 199 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST gotowy na podniesienie kapitału, zaprosi do rozmów wybranych inwestorów finansowych
30-09-2019
BEST gotowy na podniesienie kapitału, zaprosi do rozmów wybranych inwestorów finansowych
Zarząd BEST planuje przeprowadzić rozmowy z wybranymi inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji. Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na dalszy, dynamiczny wzrost Grupy Kapitałowej BEST poprzez inwestycje w nowe portfele wierzytelności oraz dalszą ekspansję.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST notuje dalszy wzrost przychodów i efektywności
18-09-2019
Grupa BEST notuje dalszy wzrost przychodów i efektywności
Przychody operacyjne Grupy BEST w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły 136,2 mln zł i były o 23% wyższe niż w analogicznym okresie 2018 r. Zysk operacyjny sięgnął 72,9 mln zł, co oznacza wzrost o 33% r/r, natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wzrósł o 21% r/r do 40,5 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ