Menu
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej BEST w Q3 2018
16-11-2018
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej BEST w Q3 2018
Grupa BEST osiągnęła po trzech kwartałach 2018 roku przychody z działalności operacyjnej na poziomie 163,9 mln zł, a  zysk netto wyniósł 49,6 mln zł i wzrósł o 7% r/r. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 159,2 mln zł – co oznacza wzrost o 32%. Wartość portfeli wierzytelności na koniec Q3 2018 roku wyniosła ponad 1 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST - spłaty wierzytelności w 3Q 2018
22-10-2018
Grupa BEST - spłaty wierzytelności w 3Q 2018
Po trzech kwartałach 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 228 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 199 mln zł – czyli o odpowiednio 9% i 13% więcej niż po trzech kwartałach 2017 roku. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST przekroczyła 998 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Spłaty wierzytelności w 1H 2018
16-07-2018
Spłaty wierzytelności w 1H 2018
W pierwszym półroczu 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 146,6 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 127,3 mln zł – czyli o odpowiednio 11% i 17% więcej niż w H1 2017. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST przekroczyła 1 mld zł.  

CZYTAJ WIĘCEJ