Menu
Grupa BEST – spłaty wierzytelności w 2018 roku wyniosły ponad 260 mln zł
16-01-2019
Grupa BEST – spłaty wierzytelności w 2018 roku wyniosły ponad 260 mln zł
W czwartym kwartale 2018 roku poziom spłat wierzytelności należnych Grupie BEST wyniósł 61,8 mln zł. Wartość bilansowa portfeli wierzytelności Grupy BEST na koniec 2018 roku wyniosła ponad 1 mld zł. Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 81 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 1,4 mld zł.  

CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej BEST w Q3 2018
16-11-2018
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej BEST w Q3 2018
Grupa BEST osiągnęła po trzech kwartałach 2018 roku przychody z działalności operacyjnej na poziomie 163,9 mln zł, a  zysk netto wyniósł 49,6 mln zł i wzrósł o 7% r/r. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 159,2 mln zł – co oznacza wzrost o 32%. Wartość portfeli wierzytelności na koniec Q3 2018 roku wyniosła ponad 1 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST - spłaty wierzytelności w 3Q 2018
22-10-2018
Grupa BEST - spłaty wierzytelności w 3Q 2018
Po trzech kwartałach 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 228 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 199 mln zł – czyli o odpowiednio 9% i 13% więcej niż po trzech kwartałach 2017 roku. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST przekroczyła 998 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ