Menu
Stanowisko BEST S.A. w związku z NWZA Spółki Kredyt Inkaso, zwołanym na dzień 24 stycznia 2019
21-01-2019
Stanowisko BEST S.A. w związku z NWZA Spółki Kredyt Inkaso, zwołanym na dzień 24 stycznia 2019 r.
BEST S.A., jako akcjonariusz Kredyt Inkaso – w związku z NWZA Spółki Kredyt Inkaso, zwołanym na dzień 24 stycznia 2019 r., oraz bazując na zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, których wszyscy uczestnicy rynku powinni przestrzegać – apeluje do Spółki Kredyt Inkaso o szczegółowość, pełną transparentność i rzetelność w komunikacji, zarówno podczas omawiania określonych w porządku obrad spraw, jaki i w raportach bieżących oraz okresowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST – spłaty wierzytelności w 2018 roku wyniosły ponad 260 mln zł
16-01-2019
Grupa BEST – spłaty wierzytelności w 2018 roku wyniosły ponad 260 mln zł
W czwartym kwartale 2018 roku poziom spłat wierzytelności należnych Grupie BEST wyniósł 61,8 mln zł. Wartość bilansowa portfeli wierzytelności Grupy BEST na koniec 2018 roku wyniosła ponad 1 mld zł. Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 81 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 1,4 mld zł.  

CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej BEST w Q3 2018
16-11-2018
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej BEST w Q3 2018
Grupa BEST osiągnęła po trzech kwartałach 2018 roku przychody z działalności operacyjnej na poziomie 163,9 mln zł, a  zysk netto wyniósł 49,6 mln zł i wzrósł o 7% r/r. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 159,2 mln zł – co oznacza wzrost o 32%. Wartość portfeli wierzytelności na koniec Q3 2018 roku wyniosła ponad 1 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ