Menu
Spłaty wierzytelności na rzecz Grupy BEST utrzymują się na wysokim poziomie
15-10-2020
Spłaty wierzytelności na rzecz Grupy BEST  utrzymują się na wysokim poziomie
Spłaty wierzytelności należne GK BEST w trzecim kwartale 2020 r. wyniosły 80,1 mln zł, a narastająco od początku tego roku sięgnęły 244,3 mln zł. To o odpowiednio 20% i 29% więcej niż w analogicznych okresach 2019 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST z wysokimi spłatami wierzytelności i wzrostem EBITDA gotówkowej w pierwszym półroczu
16-09-2020
Grupa BEST z wysokimi spłatami wierzytelności i wzrostem EBITDA gotówkowej w pierwszym półroczu 2020 r.
Wysokie wpływy z działalności operacyjnej przy ograniczonych inwestycjach w nowe portfele pozwoliły GK BEST istotnie obniżyć zadłużenie i przygotować się do dalszego wzrostu, gdy tylko pojawią się sprzyjające warunki do inwestycji w nowe portfele wierzytelności.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST z wysokimi spłatami w II kwartale 2020 r.
15-07-2020
Grupa BEST z wysokimi spłatami w II kwartale 2020 r.
Spłaty wierzytelności należne GK BEST w II kwartale 2020 r. sięgnęły poziomu 86,6 mln zł – to o 33% więcej niż rok wcześniej. W całym półroczu poziom spłat należnych BEST przekroczył 164 mln zł. W oczekiwaniu na uspokojenie sytuacji rynkowej w związku z epidemią COVID-19 Grupa zainwestowała w tym okresie zaledwie 1,5 mln zł w nowe portfele wierzytelności o nominalnej wartości 8,4 mln zł, przy czym w samym drugim kwartale nie dokonywano żadnych nowych inwestycji.

CZYTAJ WIĘCEJ