Menu
Grupa BEST - spłaty wierzytelności w 3Q 2018
22-10-2018
Grupa BEST - spłaty wierzytelności w 3Q 2018
Po trzech kwartałach 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 228 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 199 mln zł – czyli o odpowiednio 9% i 13% więcej niż po trzech kwartałach 2017 roku. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST przekroczyła 998 mln zł. „Spłaty wierzytelności po trzech kwartałach tego roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Obecnie przygotowujemy się na to, co czeka gospodarkę w kolejnych latach. Ekonomiści są zgodni, że będzie zwalniała. Jednym z efektów będzie pogorszenie jakości obsługi zobowiązań. Skuteczne dochodzenie należności sprawi, że konsekwencje dla całej gospodarki bę

CZYTAJ WIĘCEJ

Spłaty wierzytelności w 1H 2018
16-07-2018
Spłaty wierzytelności w 1H 2018
W pierwszym półroczu 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 146,6 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 127,3 mln zł – czyli o odpowiednio 11% i 17% więcej niż w H1 2017. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST przekroczyła 1 mld zł.  

CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki finansowe Grupy BEST za I kwartał 2018
11-05-2018
Wyniki finansowe Grupy BEST za I kwartał 2018
Grupa BEST osiągnęła w pierwszym kwartale 2018 roku skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 54,8 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 19,7 mln zł i wzrósł ponad dwukrotnie rok do roku. Skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 40,2 mln zł – co oznacza wzrost o 30%. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec Q1 2018 roku wyniosła blisko 1 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ