Menu
Dodatkowy tydzień zapisów na obligacje BEST
19-10-2016
Dodatkowy tydzień zapisów na obligacje BEST
Do 26 października przedłużone zostały zapisy na 4,5-letnie obligacje BEST o łącznej wartości 50 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST utrzymuje wysokie tempo inwestycji i spłat
12-10-2016
Grupa BEST utrzymuje wysokie tempo inwestycji i spłat
Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę BEST od początku tego roku przekroczyła już 1 mld zł, a wydatki na ten cel wyniosły ponad 138 mln zł. Zainwestowana kwota jest tym samym o ponad 60% większa niż w całym 2015 r. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowa emisja obligacji detalicznych BEST o wartości 50 mln zł
06-10-2016
Nowa emisja obligacji detalicznych BEST o wartości 50 mln zł
10 października ruszają zapisy na 4,5-letnie obligacje BEST o łącznej wartości 50 mln zł. Są to obligacje o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co stanowi około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Oferta skierowana jest do inwestorów detalicznych, a zapisy będą przyjmowane w ponad 30 placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ