Menu
BEST chce lepszego nadzoru w Kredyt Inkaso, jest zaniepokojony przebiegiem NWZA
25-01-2019
BEST chce lepszego nadzoru w Kredyt Inkaso, jest zaniepokojony przebiegiem NWZA
Zarząd BEST jest zaniepokojony przebiegiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso, które odbyło się dnia 24 stycznia 2019 r. Ma obawy co do przestrzegania przez Kredyt Inkaso zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, a także wątpliwości co do transparentności działań zarządu tej spółki.

CZYTAJ WIĘCEJ

Stanowisko BEST S.A. w związku z NWZA Spółki Kredyt Inkaso, zwołanym na dzień 24 stycznia 2019
21-01-2019
Stanowisko BEST S.A. w związku z NWZA Spółki Kredyt Inkaso, zwołanym na dzień 24 stycznia 2019 r.
BEST S.A., jako akcjonariusz Kredyt Inkaso – w związku z NWZA Spółki Kredyt Inkaso, zwołanym na dzień 24 stycznia 2019 r., oraz bazując na zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, których wszyscy uczestnicy rynku powinni przestrzegać – apeluje do Spółki Kredyt Inkaso o szczegółowość, pełną transparentność i rzetelność w komunikacji, zarówno podczas omawiania określonych w porządku obrad spraw, jaki i w raportach bieżących oraz okresowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST – spłaty wierzytelności w 2018 roku wyniosły ponad 260 mln zł
16-01-2019
Grupa BEST – spłaty wierzytelności w 2018 roku wyniosły ponad 260 mln zł
W czwartym kwartale 2018 roku poziom spłat wierzytelności należnych Grupie BEST wyniósł 61,8 mln zł. Wartość bilansowa portfeli wierzytelności Grupy BEST na koniec 2018 roku wyniosła ponad 1 mld zł. Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 81 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 1,4 mld zł.  

CZYTAJ WIĘCEJ