Menu
BEST zaniepokojony przebiegiem NWZ Kredyt Inkaso, chce informacji o obciążeniu majątku spółki
30-05-2019
BEST zaniepokojony przebiegiem NWZ Kredyt Inkaso, chce informacji o obciążeniu majątku spółki
Zarząd BEST jest głęboko zaniepokojony przebiegiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso, które odbyło się 30 maja 2019 r. Obawia się obciążenia całego majątku Kredyt Inkaso, w istocie stanowiącego przedsiębiorstwo spółki lub jego zorganizowaną część. Domaga się również większej transparentności działań podejmowanych przez Zarząd Kredyt Inkaso.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST ze wzrostem przychodów i zysków w I kwartale 2019 r.
28-05-2019
Grupa BEST ze wzrostem przychodów i zysków w I kwartale 2019 r.
Przychody operacyjne Grupy BEST w I kwartale 2019 r. sięgnęły 64,7 mln zł i były o 18% wyższe niż w analogicznym okresie 2018 r. Zysk operacyjny za pierwsze trzy miesiące tego roku wyniósł 35,2 mln zł, co oznacza wzrost o 17% r/r, natomiast wypracowany w tym okresie skonsolidowany zysk netto zwiększył się o 28% r/r i sięgnął 25,3 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wzrost spłat i wyniku EBITDA oraz zmniejszenie zadłużenia – Grupa BEST podsumowuje 2018 rok
30-04-2019
Wzrost spłat i wyniku EBITDA oraz zmniejszenie zadłużenia – Grupa BEST podsumowuje 2018 rok
Przychody operacyjne Grupy BEST w 2018 r. przekroczyły 190 mln zł, zaś skonsolidowany zysk netto wyniósł blisko 35 mln zł. Znaczący, ujemny wpływ na ubiegłoroczne wyniki miała aktualizacja wyceny portfeli wierzytelności – zdarzenie o charakterze niegotówkowym. Pełna EBITDA gotówkowa wzrosła rok do roku o 18% do ponad 220 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ