POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

BEST spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ulicy Łużyckiej 8A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000017158, REGON 190400344, NIP 585-00-11-412 (Administrator),

 1. Obsługuje portale internetowe lub aplikacje działające w domenach i subdomenach: best.com.pl, www.best.com.pl, online.best.com.pl, www.online.best.com.pl, spojrznapraceinaczej.pl, kalkulator.best.com.pl (Serwisy)
 2. Przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników pozyskanych za pośrednictwem Serwisów oraz zapewnienia bezpieczeństwa ich danych osobowych na najwyższym poziomie z poszanowaniem prawa do dostępu do danych osobowych, sprostowania i uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Zapewnia,  aby Użytkownicy Serwisu mieli pełną swobodę decydowania o tym, jakie informacje ich dotyczące będą zbierane oraz wykorzystywane przez Administratora w sposób automatyczny podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Nasz Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji zbieranych za pomocą technologii HTTP Cookie (Ciasteczka).

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

PODSTAWA PRAWNA. Dane osobowe Użytkowników zawarte w Serwisach przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a), b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ADMINISTRATOR PRZETWARZA:

 1. Dane osobowe Użytkowników odwiedzających Serwisy best.com.pl, www.best.com.pl, spojrznapraceinaczej.pl, kalkulator.best.com.pl,  w celu:
 2. Zoptymalizowania świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisów;
 3. Dostosowania zawartości wyświetlanych stron internetowych do indywidualnych preferencji  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych Serwisów,
 4. Badanie ruchu na stronach internetowych Serwisów;
 5. Raportowania oraz wsparcia emisji reklam i informacji;
 6. Tworzenia statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisów;
 7. Wykorzystania funkcji serwisów społecznościowych do promocji Serwisówlub -  na podstawie zgody Użytkownika, którego dane dotyczą (w tym w celach handlowych i marketingowych, wysyłki newslettera). 
 8. Dane osobowe Użytkowników, którzy korzystają z Serwisu online.best.com.pl, www.online.best.com.pl -  w celu wykonania umowy.

ZAKRES PRZETWARZANYCH OSOBOWYCH:

 1. Serwis best.com.pl, www.best.com.pl:adres IP, dane zawarte w treści wykorzystywanych przez Użytkowników portali społecznościowych,a także informacji o rozpoczęciu, zakończeniu, a także w zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika  z Serwisu oraz oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci teleinformatycznej lub  systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik. W przypadku wypełnienia formularza w zakładce kontakt: imię, nazwisko, adres, email, telefon.
 2. Serwis spojrznapraceinaczej.pl, www.spojrznapraceinaczej.pl:adres IP,  informacje o: rozpoczęciu, zakończeniu, zakresie w jakim  Użytkownik korzystał z Serwisu w czasie odwiedzin, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci teleinformatycznej lub  systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik. W przypadku wypełnienia formularza w zakładce kontakt: imię, nazwisko, adres, email, telefon. W przypadku wypełnienia formularza rekrutacyjnego: imię, nazwisko, adres, email, telefon oraz inne dane przekazane przez kandydata do pracy.
 3.  Serwis: online.best.com.pl, www.online.best.com.pl : w zakresie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu IP, danych kontaktowych, informacji o zatrudnieniu, zadłużeniu , sytuacji finansowej, a także informacji o rozpoczęciu, zakończeniu, a także w zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika  z Serwisu oraz oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci teleinformatycznej lub  systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik;

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Dane użytkowników Serwisu spojrznapraceinaczej.pl, www.spojrznapraceinaczej.pl w zakresie imienia, nazwiska, adresu, email oraz innych danych przekazanych przez kandydata do pracy, Administrator może ujawnić dostawcy oprogramowania, które wykorzystuje do przetwarzania danych osobowych kandydatów w procesach rekrutacyjnych.
 2.  Dane osobowe Użytkowników  Serwisu online.best.com.pl, www.online.best.com.pl w zakresie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz adresu IP Administrator  udostępnia PayPro Spółce Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza (Przelewy24), stosowanie do art. 13 ust. 1 lit. e) RODO.
 3. PayPro będzie przetwarzał powyższe dane w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych, w szczególności w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw, a także identyfikacji Płatnika w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W SERWISACH:

Użytkownikom przysługuje prawo do:

 • żądania informacji o adresie i pełnej nazwie Administratora, źródle danych oraz celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych;
 • dostępu do danych osobowych, sprostowania i uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych;ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa)  w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie ze wskazanych uprawnień jest możliwe poprzez kontakt z Administratorem:

adres email: iod@best.com.pl

adres Administratora: BEST spółka akcyjna ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg lub za pośrednictwem Serwisów w zakładce kontakt.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych w celu zarządzania wierzytelnościami znajduje się na: https://www.best.com.pl/rodo

ZABEZPIECZENIA I PROCEDURY:

Aby wypełnić powyższe cele, Serwisy Administratora zostały stworzone za pomocą najnowszych technologii oraz najbardziej zaawanasowanych systemów informatycznych i zabezpieczeń technicznych urządzeń, służących do przetwarzania danych osobowych oraz przesyłu informacji. Wszelkie działania na danych osobowych podejmowane są przez Administratora w oparciu o restrykcyjne procedury wewnętrzne.

COOKIES (CIASTECZKA).

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez Serwis do przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu Użytkownika, a następnie wysyłane są przez przeglądarkę internetową tego Użytkownika podczas każdorazowego wejścia do Serwisu. Ciasteczka nie są szkodliwe dla urządzenia Użytkownika, nie utrudniają pracy urządzenia lub oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu, ani nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika. Dzięki Ciasteczkom korzystanie z Serwisów jest łatwiejsze i bardziej komfortowe dla Użytkownika.

W jakim celu stosujemy Ciasteczka?

STOSOWANIE COOKIES W SERWISACH:

Na stronach internetowych Serwisu wykorzystywane są następujące Ciasteczka:

 • Sesyjne – używane podczas tworzenia sesji Użytkownika, czy podczas logowania do Serwisu. Pliki te są tymczasowe i niezbędne, aby dostosować zawartość stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i dostosować wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • Statystyczne – do zbierania danych statycznych i analizowania działań użytkownika w obrębie czatu; 
 • Dotyczące polityki Cookies – oznaczenie, że poinformowano Użytkownika o stosowaniu mechanizmu ciasteczek przez Serwis;

Ponadto, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Możesz sprawdzić listę dostawców wraz ze stosowanymi przez cookies.

ZARZĄDZANIE COOKIES:

 • Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie wyłączyć wybrane Ciasteczko poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej.
 • Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację stosowania Ciasteczek na stronach internetowych Serwisu.
 • Wyłączenie bądź ograniczenie stosowania Ciasteczek może utrudnić bądź uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Poniżej przedstawiamy linki do instrukcji najpopularniejszych przeglądarek informujące o tym jak dokonać zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookies:

Użytkownik może również zrezygnować z cookies Google w ustawieniach reklam (www.google.pl/settings/ads)

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I COOKIES.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym czasie. Zmiany mogą okazać się konieczne w szczególności w przypadku zmiany prawa bądź wykorzystywanych w Serwisie rozwiązań informatycznych i technologicznych.

Informacje o treści zmian Polityki są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Serwisu i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres email: iod@best.com.pl

adres Administratora: BEST spółka akcyjna ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg za pośrednictwem Serwisów w zakładce kontakt.