CSR

Wolontariat

Doceniamy zaangażowanie

Doceniamy i promujemy wrażliwość społeczną naszych Pracowników, nagradzamy aktywność dobroczynną i wspieramy inicjatywy z zakresu wolontariatu pracowniczego. Pracownicy BEST mają możliwość inicjowania i angażowania się w rozmaite akcje społeczne – firma wspiera ich wysiłki, ale to oni muszą wziąć odpowiedzialność za koordynowanie działań zebranego zespołu. W przypadku zbiórek na cele charytatywne, akcje bezpośrednio wspiera Zarząd, który dofinansowuje zbiórkę, podwajając wartość zebranej puli.

Wolontariat pracowniczy w BEST integruje, uczy pracy zespołowej oraz odpowiedzialności za zobowiązania i buduje wrażliwość na potrzeby otoczenia, szczególnie społeczności lokalnej. Zachęcamy pracowników do dzielenia się z innymi swoim czasem, wiedzą i umiejętnościami – działania takie są brane pod uwagę w bieżącej ocenie pracowniczej, a także punktowane w grywalizacji firmowej Play BEST. 

Dowiedz się więcej

Poznaj Best jako pracodawcę

21 lutego 2024

Przyjazna rekrutacja

Czytaj więcej
21 lutego 2024

Program Job Rotation

Czytaj więcej
21 lutego 2024

Proces adaptacji w BEST S.A.

Czytaj więcej