CSR

Proces adaptacji w BEST S.A.

Proces adaptacji to właściwie 3 powiązane ze sobą procesy: Adaptacja nowych pracowników,
adaptacja pracowników Pionu Operacji oraz adaptacja nowych menedżerów (w ramach
wewnętrznej ścieżki awansu).

1. Adaptacja nowych pracowników – pracownicy poznają ogólne zasady pracy (obowiązkowe BHP i bezpieczeństwa informacji, ale także korzystania
z firmowych aplikacji i intranetu). Wręczamy tzw. welcome pack, czyli zestaw przydatnych gadżetów firmowych.

2. Adaptacja pracowników Pionu Operacji – rozbudowana jest m.in. o obsługę systemów IT, zasady zarządzania wierzytelnościami oraz – co w tym przypadku najważniejsze – o zasady obsługi Klientów. Osoby przygotowujące się do pracy w Call Center przechodzą dodatkowy cykl szkoleń.

3. Adaptacja nowych menedżerów – program kierowany jest do pracowników, którzy awansowali ze stanowiska specjalistycznego na menedżerskie
i którzy nie posiadają doświadczenia w zakresie zarządzania zespołem, bądź mają niewielkie doświadczenie w tym zakresie. Celem jest wsparcie pracowników w rozwoju kompetencji menedżerskich. Trening może przybrać formę spotkań warsztatowych w przypadku zebrania się grupy pracowników podlegających takiemu procesowi, bądź są to spotkania indywidualne w przypadku pojedynczych awansów. Cykl warsztatów może zostać poszerzony o sesje coachingowe w zależności od gotowości samego zainteresowanego.

Proces adaptacji w BEST został doceniony w raportach „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki.” oraz „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki.”

Dowiedz się więcej

Poznaj Best jako pracodawcę

21 lutego 2024

Przyjazna rekrutacja

Czytaj więcej
21 lutego 2024

Program Job Rotation

Czytaj więcej
21 lutego 2024

Wolontariat

Czytaj więcej